Serious middle aged businessman presenting company business goals to colleagues during meeting in boardroom, male coach training workers, explaining successful strategies on flipchart during briefing

Rotary’nin yeni vizyonu Rotary Kulüplerinin üyelik yapılarının korunması ve güçlendirilmesi, UR ile kulüplerin iletişim ağının daha etkili hale getirilmesi üzerine oluşturulmuştur. Özlediğimiz Rotary ruhu ve markasını geri getirmek, hepimizin görevi olmalıdır.
2420. Bölge Üyelik Stratejik Planını oluşturmak için etkili bir eylem planına ihtiyacımız var.

Bu eylem planı içinde, değişen dünya şartlarına uyumlu olarak gençlere yönelik projeleri artırmak ve özellikle de Rotaract kulüplerinin Rotary kulüplerine dönüşmelerini kolaylaştırıcı tedbirleri birlikte düşünmeliyiz.

Serious middle aged businessman presenting company business goals to colleagues during meeting in boardroom, male coach training workers, explaining successful strategies on flipchart during briefing
Serious middle aged businessman presenting company business goals to colleagues during meeting in boardroom, male coach training workers, explaining successful strategies on flipchart during briefing

Misyonumuz: Rotary’nin çekiciliğini artırmak, Üye yapımızı koruyarak Rotaryen sayısını artırmak ve Bölge düzeyinde genişlemek.

Amacımız; Mükemmel olarak isimlendirilecek üyeyi aramaktan öte, Rotary’nin yeni üyede aranması gereken şartlardan ve yönteminden hiç taviz vermeden, hizmet etme konusunda sosyal sorumluluk anlayışına sahip üye adaylarına odaklanmak olmalıdır.

Hedefimiz 3 yıl içinde üye sayımızı 2,300 seviyesine taşımak ve 5 yıl içinde de bölgemizden ikinci bir bölge çıkartmaktır.

Serious middle aged businessman presenting company business goals to colleagues during meeting in boardroom, male coach training workers, explaining successful strategies on flipchart during briefing